Giriş sayfanız yapın    

Bugün,  4/24/2014

   
 

 

   
 Tarihçe

 

                               KASABANIN  KISA TARİHÇESİ

 

 Kasamızın belde olmazdan önceki adı Alata'dır. Alata ismi 1964 yılında Belde olması ile birlikte, BALCILAR olarkak değişmiştir.
Belde'nin bulunduğu yer ve çevresi, günümüz Yörüklerinde olduğu gibi yazlık olarak kullanılmakta iken, Osmanlının 16. yy da yerleşik hayata geçmesi ile Mersin' in Erdemli ilçesine bağlı Alata Köyü'nde oturan, Ali Ata ve sekiz boy buraya gelip yerleşmişler ve Alata ismi ile bu köy kurulmuştur.
Kasabada arıcılık yapılmaktadır. Bu yüzden Balcılar olduğu varsayılmaktadır.

                                                           Kasaba Hakkında

 

 

Balcılar Beldesi Konya'ya 173 km, İlçesi Taşkent'e 27 km. uzaklıktadır. 2000 Genel Nüfus sayımına göre beldenin nüfusu 9817 dir. 2009 - TUİK ADNKS'a göre 2555 dir. Balcılar yerleşmesinin kuş uçuşu mesafeler dikkate alınarak bakıldığında ilk 5 km. mesafe içinde herhangi bir yerleşme bulunmamaktadır. En yakın yerleşme olan Çetmi yerleşmeye 6 km. mesafede yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

İdari olarak Taşkent İlçesine bağlı Balcılar 1964 yılında Hadim İlçesine bağlı belediye olmuştur. 1988 tarihinde ilçe olarak fiilen faaliyete geçen Taşkent ilçesine bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

Kasaba, İlirniz Konya 'nın güneyinde yer alan, Kasabanın yerleşik dokusu topoğrafik açıdan eşik sayılabilecek sınıra dayandığından yerleşimin tamamına yakın kısmı güneyde yerleşmiş kısmen kuzeyde de yerleşim yerleri mevcuttur. Kasabanın mücavir sahası 147,87 hektar alanda 725 konut mevcuttur. Yerleşik alanın güneyinde doğu batı doğrultusunda kaya pınar ve Sazak dereleri uzanmaktadır. Eski ve yeni olmak üzere iki tip konut dokusu mevcuttur. Daha önceleri tek ve iki katlı olan konutlar son zamanlar yıkılarak yerlerine yüksek katlı beton evler inşa edilmeye başlanmıştır. Balcılar Güney, güney doğu ve kuzey doğusunda eğimi %20 yi aşan tarım alanları ile çevrili Yukarı Göksu havzasında' yer alan.Toros dağları üzerinde kurulmuştur Karasal iklim ile Akdeniz iklimini içeren geçiş iklimine sahip olup, Bitki örtüsü, Akdeniz ile iç Anadolu Bölgesi özelliklerini gösterir.Akdeniz Bölgesi özelliği olarak ardıç ağacı; iç Anadolu Bölgesi özelliği olarak pelit (meşe) ağacı mevcuttur. Beldenin deniz seviyesinden yüksekliği 1400 metredir.

Akdeniz Bölgesi sınırları içinde kalmakla beraber idari yönden iç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Konya'ya bağlıdır. 1989 yılına kadar Hadim İlçesi'ne bağlı iken, bu tarihten sonra yeni ilçe yapılan Taşkent'e bağlanmıştır. Belde, Orta, Veliler ve Aşağı olmak üzere 3 mahalleden oluşmaktadır.

                                    Halkın Geçim Kaynağı ve Gelir Düzeyi:

Yörede geçim için tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. 120 bin dönüm tarım için uygun araziye sahip belde'de kuru ve sulu tarım yapılırken, Meyveciliğe verilen önem nedeni ile Özellikle küçük baş hayvancılıkta kısmen azalma olmuştur. 1995 yılından sonra kasabada meyvecilik ivme kazanarak takriben 550-600 bin meyve ağacının bulunduğu ve son zamanlarda daha fazla dış piyasada kısmen iç piyasada Pazar payı yüksek olan kiraz ağacının fazlalığı gözlenmektedir. Elma ve ceviz, kiraz dan sonra ticareti yapılan ürünler arasındadır.
Mevcut meyvelerden kirazın %40-45, Elmanın ise %80-90 ları pazarlanmaya başlanmış olup, yaklaşık olarak 3- 4 yıl sonra kirazın da %80-90 larının pazarlanması durumunda, Balcıların yıldızları seyreder hale gelmesi demektir.

 

 

 

 
 

 

    Balcılar Belediyesi

©opyright 2009 - Balcılar Belediyesi